skip to Main Content

Waarom is er een Stichting Zeebuurt Harderwijk ?

De gemeente Harderwijk stelt jaarlijks budgetten ter beschikking ten behoeve van wijkaanpak. Wat met wijkaanpak wordt bedoeld, is niet altijd even helder. Over het algemeen gaat het dan over activiteiten die door de buurtbewoners zélf worden georganiseerd en bedoeld zijn om:
– verkeersveiligheid te verbeteren / onder de aandacht te brengen
– sociale cohesie (méér sámen doen met buren en de buurt; kan van alles zijn; veel aandacht voor groenvoorziening en duurzaamheid)
– de leefbaarheid van en het gevoel van veiligheid in de buurt te verbeteren

In de Zeebuurt wordt al sinds 2010 invulling gegeven aan bovengenoemde activiteiten door het Wijkplatform Zeebuurt. Omdat dit wijkplatform geen vereniging of stichting is, kan zij haar activiteiten niet makkelijk financieren. Bovendien wil het Wijkplatform bezig zijn met de inhoud van haar werkzaamheden en niet met de financiële en administratieve taken daaromheen. Daarom is de Stichting Zeebuurt Harderwijk (StZH)in het leven geroepen.

Het doel van de StZH is om elke activiteit in de Zeebuurt die een beroep wil doen op budget vanuit de Harderwijkaanpak, te ondersteunen om dit te realiseren. Zie ook de oprichtingsakte. Door met name het contact met de gemeente te onderhouden en de financiën te regelen, kan de initiatiefnemer – van welke activiteit dan ook – zich concentreren op de uitvoering van zijn/haar idee.

Op dit moment zijn onder de vlag van de StZH naast het Wijkplatform ook de groep “Zeebuurt Zoemt” en “Groep Aardgasalternatieven Zeebuurt (GAZ)” actief. Ook voor die groepen wordt door StZH het benodigde budget geregeld en de jaarlijkse afwikkeling richting subsidieverstrekker(s). Daarnaast huisvest het wijkhuis aan de Holzstraat 10 sinds december 2019 ook “De Poppies“, een poppentheatergroep met roots in de Zeebuurt.

Heeft u een idee voor een activiteit die in en/of vóór de Zeebuurt kan worden uitgevoerd, of heeft u behoefte aan een workshop (b.v. senioren-op-computers, notarishulp bij opstellen erfkwesties, breien/haken, belastingformulieren invullen, WMO aanvragen, Nederlands lezen en schrijven, allochtone/autochtone kookervaring etc.) dan horen wij dat graag via info@stichtingzeebuurt.nl

Back To Top
X